LUK מקבוצת שפלר, מציעים מגוון רחב של טכנולוגיות לפי סוגי רכב, השווקים והאזורים השונים. החברה מספקת פתרונות מתוחכמים מבחינה טכנית וכלכלית לדרישות המגוונות ביותר של תעשיית הרכב. מגוון המוצרים כולל מצמדים לרכבי גיר ידני, אוטומטי, מצמד  כפול ו-CVT.
Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6 Section 7