LUKOIL היא אחת מחברות הנפט והגז הגדולות בעולם, המהווה כ -2% מייצור הנפט בעולם וכ -1% מעתודות הפחמן בעולם. עם למעלה מ -100,000 עובדים החברה מבטיחה את המשך הובלתה בשוק העולמי. החברה מספקת מגוון מקיף של שמני מנוע, שמני גיר, נוזלי בלם, נוזלי קירור ושמנים הידראוליים, עם התאמה לתקנים הרווחים בעולם.    
Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6 Section 7