Aisin הוא תאגיד יפני המפתח ומייצר רכיבים ומערכות לתעשיית הרכב. Aisin היא אחת מחברות Fortune Global 500, המדורגת 359 בדירוג 2020, והיא חלק מקבוצת טיוטה. מבין מגוון מוצריה משווקות על ידנו קטגוריות המצמדים והמשאבות.
Section 1 Section 2 Section 3 Section 4 Section 5 Section 6 Section 7